Publikované články

nov 11, 2022Nezaradené

Študijné materiály Letecká meteorológia

1_Základy fyziky atmosféry 2_Hustota atmosféry 3_Vietor 4_Primárna, sekundárna a terciálna cirkulácia atmosféry 5_Termoynamika - vlhkosť vzduchu a jej parametre 6_Termodynamika - adiabatické procesy a zvrstvenie atmosféry 7_Oblačnosť 8_Atmosférické zrážky 9_Dohľadnosť...

preèítajte si viac

Študijné materiálny Letecké právo

1_Význam leteckého práva a leteckej legislatívy 2_Vybrané medzinárodné dohovory civilného letectva 3_Medzinárodné organizácie v oblasti letectva 4_Orgány štátneho odborného dozoru, poskytovanie letových prevádzkových služieb a vyšetrovania 5_Národná legislatíva o...

preèítajte si viac

Študijné materiály Letecké predpisy

1_Spôsobilosť leteckého personálu 2_Pravidlá lietania 3_Letové prevádzkové služby 4_Letecká informačná služba 5_Ochrana letectva pred činmi protiprávneho zasahovania 6_Štátna príslušnosť lietadiel 7_Vzdušný priestor 8_Letiská

preèítajte si viac