Študijné materiálny Letecké právo

nov 2, 2022Nezaradené

Publikované články

Applied Sciences 2022 - Antoško, Lipovský NTAD 2021 - Mikula, Kaľavsky, Klír NTAD 2022 - Kelemen, Rozenberg NTAD 2022 - Mikula, Košuda NTAD 2022 - Šuťák, Čechová, Kelemen jr., Korniienko, Antoško, Rozenberg Schwechat Airport Development Forecast as a Risk Management...

preèítajte si viac

Študijné materiály Letecká meteorológia

1_Základy fyziky atmosféry 2_Hustota atmosféry 3_Vietor 4_Primárna, sekundárna a terciálna cirkulácia atmosféry 5_Termoynamika - vlhkosť vzduchu a jej parametre 6_Termodynamika - adiabatické procesy a zvrstvenie atmosféry 7_Oblačnosť 8_Atmosférické zrážky 9_Dohľadnosť...

preèítajte si viac