Publikované články

Applied Sciences 2022 – Antoško, Lipovský NTAD 2021 – Mikula, Kaľavsky, Klír NTAD 2022 – Kelemen, Rozenberg NTAD 2022 – Mikula, Košuda NTAD 2022 – Šuťák, Čechová, Kelemen jr., Korniienko, Antoško, Rozenberg Schwechat Airport Development...

Študijné materiály Letecká meteorológia

1_Základy fyziky atmosféry 2_Hustota atmosféry 3_Vietor 4_Primárna, sekundárna a terciálna cirkulácia atmosféry 5_Termoynamika – vlhkosť vzduchu a jej parametre 6_Termodynamika – adiabatické procesy a zvrstvenie atmosféry 7_Oblačnosť 8_Atmosférické zrážky...

Študijné materiálny Letecké právo

1_Význam leteckého práva a leteckej legislatívy 2_Vybrané medzinárodné dohovory civilného letectva 3_Medzinárodné organizácie v oblasti letectva 4_Orgány štátneho odborného dozoru, poskytovanie letových prevádzkových služieb a vyšetrovania 5_Národná legislatíva o...
Študijné materiály  Letecké predpisy

Študijné materiály Letecké predpisy

1_Spôsobilosť leteckého personálu 2_Pravidlá lietania 3_Letové prevádzkové služby 4_Letecká informačná služba 5_Ochrana letectva pred činmi protiprávneho zasahovania 6_Štátna príslušnosť lietadiel 7_Vzdušný priestor...